پمپ کفکش 16 متری دو اینچ آبکو AB.COمدل QDX 10-16-0,75F