پمپ کفکش 17 متری یک اینچ آبکو AB.COمدل QDX 1.5 – 17- 0,37F

کفکش 17 متری یک اینچ آبکو مدل QDX 1.5 – 17- 0,37F مناسب چاه های اب صاف و متراژ 1 الی 17 متر میباشد.