پمپ کفکش 28 متری دو اینچ فلوتردار هاچاسو HACHASOU SPA6-28/2-1.1F