پمپ کفکش 32 متری یک اینچ آبکو AB.COمدل QDX 1.5-32-0,75F

کفکش 32 متری یک اینچ آبکو مدل QDX 1.5-32-0,75F مناسب چاه های اب صاف و متراژ 1 الی 32 متر میباشد.