ژنراتور 50KVA مکالته 1500 دور مدل ECP32-1M/4C

736,000,000 ریال

ناموجود