ژنراتور 6.5KVA مکالته 3000 دور مدل S16F

118/450/000 ریال

ناموجود

ژنراتور 6.5KVA مکالته 3000 دور مدل S16F

ناموجود