ژنراتور 680KVA مکالته 1500 دور مدل ECO40-2L/4

4,289,000,000 ریال

ناموجود