کفکش ۱۲ ولتی ۲۰ متری ۱ اینچ ورما

9/500/000 ریال


تعداد دور موتور در دقیقه 3800 دور
هد ماکزیمم 20 متر
دبی ماکزیمم 15 لیتر در دقیقه

موجود در انبار

کفکش ۱۲ ولتی ۲۰ متری ۱ اینچ ورما

9/500/000 ریال

دسته: