گیربکس حلزونی مکعبی 30 نسبت 1:5 چینی برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

8,500,000 

    • گیربکس حلزونی چینی تیپ 30 یک به ۵ فریم 63 شافت ورودی 11میلی متر و شافت خروجی 14میلی متر

موجود در انبار

گیربکس حلزونی مکعبی 30 نسبت 1:5 چینی برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

8,500,000