گیربکس حلزونی 30 نسبت 1:7.5 ترکیه برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

7,500,000 

ناموجود