گیربکس حلزونی مکعبی 63 نسبت 1:80 چینی برای الکتروموتور 0.75 کیلووات

29/000/000 ریال

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر تر و مشاوره با ما در  تماس باشید .

موجود

گیربکس حلزونی مکعبی 63 نسبت 1:80 چینی برای الکتروموتور 0.75 کیلووات

موجود