پمپ آب 2 اینچ 2 اسب تکفاز پروانه استیل برامکس BRAMEX MHF/5AM ( آبیاری قطره ای ) ( BLACKSTONE)

پمپ سرچاهی دو اینچ دو اسب تکفاز پروانه استیل

ارتفاع 22 متر

برند برومکس

BLACKSTONE