اینورتر 0.37 کیلووات (0.5 اسب) اینوت INVT تکفاز سری GD20 سنگین