اینورتر 0.75 کیلووات (1 اسب) زیما سه فاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

47,000,000 

اینورتر 0.75 کیلووات (1 اسب) زیما سه فاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

47,000,000