اینورتر 0.75 کیلووات (1 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 تکفاز سنگین

41/000/000 ریال

ناموجود

اینورتر 0.75 کیلووات (1 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 تکفاز سنگین

ناموجود