اینورتر 1.5 کیلووات (2 اسب) زیما سه فاز سری P100 کاربری پمپ و بوستر پمپ

48/000/000 ریال

ناموجود

اینورتر 1.5 کیلووات (2 اسب) زیما سه فاز سری P100 کاربری پمپ و بوستر پمپ

ناموجود