اینورتر 160 کیلووات (210 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 سه فاز سنگین

1/035/000/000 ریال

ناموجود

اینورتر 160 کیلووات (210 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 سه فاز سنگین

ناموجود