اینورتر 2.2 کیلووات (3 اسب) زیما سه فاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

53,500,000 

اینورتر 2.2 کیلووات (3 اسب) زیما سه فاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

53,500,000