اینورتر 2.2 کیلووات (3 اسب) زیما سه فاز سری L100 کاربری بالابر و جرثقیل

56,000,000 

اینورتر 2.2 کیلووات (3 اسب) زیما سه فاز سری L100 کاربری بالابر و جرثقیل

56,000,000