اینورتر 2.2 کیلووات (3 اسب) زیما سه فاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

77/000/000 ریال

ناموجود

اینورتر 2.2 کیلووات (3 اسب) زیما سه فاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

ناموجود