اینورتر 2.2 کیلووات (3 اسب) پنتاکس مدل DSL-200 تکفاز سبک

31/000/000 ریال

ناموجود

اینورتر 2.2 کیلووات (3 اسب) پنتاکس مدل DSL-200 تکفاز سبک

ناموجود