اینورتر 2.2 کیلووات (3 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 تکفاز سنگین

48/000/000 ریال

ناموجود

اینورتر 2.2 کیلووات (3 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 تکفاز سنگین

ناموجود