اینورتر 315 کیلووات (355 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 سه فاز سنگین

2/918/900/000 ریال

ناموجود

اینورتر 315 کیلووات (355 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 سه فاز سنگین

ناموجود