اینورتر 400 کیلووات (450 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 سه فاز سنگین

3/354/400/000 ریال

ناموجود

اینورتر 400 کیلووات (450 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 سه فاز سنگین

ناموجود