اینورتر 5.5 کیلووات (7.5 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 سه فاز سنگین

68/000/000 ریال

ناموجود

اینورتر 5.5 کیلووات (7.5 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 سه فاز سنگین

ناموجود