اینورتر 7.5 کیلووات (10 اسب) زیما سه فاز سری L100 کاربری بالابر و جرثقیل

117,000,000 

اینورتر 7.5 کیلووات (10 اسب) زیما سه فاز سری L100 کاربری بالابر و جرثقیل

117,000,000