دیزل ژنراتور 50KVA با موتور 4 سیلندر سوپردار پرکینز چینی

1,400,000,000 

شاسی زیرباک

موتور پرکینز چینی

ژنراتور استامفورد پاور

تابلو امرجنسی اتوماتیک کامل

موجود در انبار

دیزل ژنراتور 50KVA با موتور 4 سیلندر سوپردار پرکینز چینی

1,400,000,000