ست کنترل کمپکت COMPACT اصل

ست کنترل مخصوص طبقات 6 به بالا

قابل نسب برای پمپ های دوپروانه 2 اسب