شناور بدنه استیل 2 اینچ 7/5 اسب سه فاز 280 متری هاچاسو HACHASOU BM4-50-5.5S

شناور استیل موشکی

7/5 اسب سه فاز

2 اینچ 280 متری