هواکش صنعتی مدل ECI-SP-500-4S قطر 50 سانتیمتری خزرفن

21/000/000 ریال

هواکش خزر فن

قطر : 50 سانت

توان : 250 وات

با دمپر

طرح اسپانیا

موجود

هواکش صنعتی مدل ECI-SP-500-4S قطر 50 سانتیمتری خزرفن

موجود