هواکش صنعتی مدل ECI-SP-600-4S قطر 60 سانتیمتری خزرفن

25/700/000 ریال

هواکش خزر فن

قطر : 60 سانت

توان : 370 وات

با دمپر

طرح اسپانیا

موجود

هواکش صنعتی مدل ECI-SP-600-4S قطر 60 سانتیمتری خزرفن

موجود