پمپ آب جتی 1 اسب آبکو AB.COمدل CAM100

حداکثر هد فشار این پمپ: 50متر
حداکثر دبی و آبدهی خروجی : 52 لیتر بر دقیقه
دهانه ورودی : ۱ اینچ
دهانه خروجی : ۱ اینچ
برق مصرفی : ۲۲۰ ولت – تکفاز
توان الکتروموتور : ۱ اسب بخار
سیم پیچ ۱۰۰ درصد مس