پمپ آب 2 اینچ 1/5 اسب تکفاز چینی طرح سایر ایتالیا HACHASOU BP4

پمپ سرچاهی دو اینچ 1/5 اسب تکفاز

ارتفاع 17 متر