پمپ دنده ای HF6 دو اینچ ایران البرز – ایران تولید

56/400/000 ریال

  • پمپ دنده ای HF6 دو اینچ ایران البرز – ایران تولید
  • برای جابجایی مواد خود روغنکار از پمپ های مخصوص محصولات ایران تولید استفاده بفرمایید.
  • برای جابجایی مواد دارای اشیا فلزی و سخت (هرچند کوچکتر از ۰.۱ میلیمتر) از پمپ مخصوص آن استفاده شود.
  • هنگام شاسی و کوپله کاری از کوپلینگ های بالانس شده و ماشین کاری شده استفاده گردد تا در موقع کار، کوچکترین لرزشی نداشته باشد.
  • توصیه می گردد باری مواد غلیظ (سنگین) از کوپلینگ های هیدرولیک استفاده فرمایید تا موتور در شروع کار با آمپر کمتر و توان بهتر استارت گردد.
  • توصیه می گردد از سوپاپ یا شیر یک طرفه و توری دانه ریز در ابتدای لوله مکش استفاده فرمایید.
  • توصیه می گردد از زانوی ۴۵ درجه با فاصله حداقل ۱ متر استفاده فرمایید تا پمپ با صدای کمتر و موتور با آمپر کمتری کار نمایند.
  • ابتدا از مملو بودن مواد داخل پمپ اطمینان حاصل نموده سپس موتور را استارت نمایید.
  • برای جلوگیری از هزینه های زیاد هرچند وقت یک بار بوشهای برنجی پمپ را بازدید نموده و در صورت داشتن لقی حتی بیشتر از ۰.۵ میلیمتر آنها را تعویض نمایید. زمان تعویض بستگی به نوع کارکرد و مواد دارد.
پمپ دنده ای HF6 دو اینچ ایران البرز – ایران تولید