پمپ ضد اسید نیم اسب پویش پمپ پیشتاز 1 اینچ

70/000/000 ریال

  • پمپ ضد اسید نیم اسب پویش پمپ پیشتاز 1 اینچ
  • مدل ۶_۸۵
  • کوبله با ۰/۳۷ کیلووات ۳۰۰۰دور
  • ورودی و خروجی ۱ اینچ
  • در ارتفاع ۱/۵ متر_دبی ۵مترمکعب در ساعت
  • در ارتفاع ۴متر_دبی ۳ مترمکعب در ساعت
  • در ارتفاع ۵متر_دبی ۲/۵ مترمکعب در ساعت

موجود

پمپ ضد اسید نیم اسب پویش پمپ پیشتاز 1 اینچ

موجود