پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U5SV-280/9T-IR سه فاز

  • پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U5SV-280/9T-IR سه فاز
  • مخصوص دیگ بخار وبوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی