پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U5V-300/10T-IR سه فاز

  • پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U5V-300/10T-IR سه فاز
  • پمپ طبقاتی 3 اسب
  • مخصوص دیگ بخار وبوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی