کارواش صنعتی 200 بار برتولینی ایتالیا سه فاز با الکتروموتور چینی

260,000,000 

موجود در انبار

کارواش صنعتی 200 بار برتولینی ایتالیا سه فاز با الکتروموتور چینی

260,000,000