پمپ کف کش 32 متری 1 اینچ دنیز Denizمدل QDX1.5-32-0.75F

پمپ کفکش 32 متری 1 اینچ  مدل QDX1.5-32-0.75F مناسب چاه های اب صاف و متراژ 1 الی 32 متر میباشد. این کفکش مجهز به فلوتر میباشد