ژنراتور 12KVA مکالته 3000 دور مدل T20F

207/000/000 ریال

ناموجود

ژنراتور 12KVA مکالته 3000 دور مدل T20F

ناموجود