ژنراتور 135KVA مکالته 1500 دور مدل ECP34-2M/4C

1,253,500,000 ریال

ناموجود