ژنراتور 165KVA مکالته 1500 دور مدل ECP34-2L/4C

1,460,500,000 

ناموجود