گیربکس حلزونی مکعبی 30 نسبت 1:7.5 چینی برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

12,000,000 

موجود

گیربکس حلزونی مکعبی 30 نسبت 1:7.5 چینی برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

12,000,000