گیربکس حلزونی مکعبی 50 نسبت 1:100 چینی برای الکتروموتور 0.37 کیلووات

22/000/000 ریال

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر تر و مشاوره با ما در  تماس باشید .

موجود

گیربکس حلزونی مکعبی 50 نسبت 1:100 چینی برای الکتروموتور 0.37 کیلووات

موجود