اره موتوری بنزینی 45-40 چینی 2 تیغه و 2 زنجیر

40/000/000 ریال

 

  • تیغه 50 سانتی
  • موتور 3 اسب
  • حجم موتو ر 45 سی سی
  • قابلیت روغن کاری اتومات

ناموجود

اره موتوری بنزینی 45-40 چینی 2 تیغه و 2 زنجیر

ناموجود