الکتروموتور چینی 0.75 کیلووات 1 اسب تک فاز بدنه چدنی 3000 دور ( 0/75 کیلووات )