الکتروموتور چینی 2.2 کیلووات 3 اسب تک فاز بدنه چدنی 3000 دور ( 2/2 کیلووات )

69/000/000 ریال

 

موجود

الکتروموتور چینی 2.2 کیلووات 3 اسب تک فاز بدنه چدنی 3000 دور ( 2/2 کیلووات )

موجود