اینورتر 0.4 کیلووات (0.5 اسب) پنتاکس مدل DSL-200 تکفاز سبک

22/400/000 ریال

ناموجود

اینورتر 0.4 کیلووات (0.5 اسب) پنتاکس مدل DSL-200 تکفاز سبک

ناموجود