اینورتر 1.5 کیلووات (2 اسب) زیما تکفاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

42,000,000 

اینورتر 1.5 کیلووات (2 اسب) زیما تکفاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

42,000,000