اینورتر 1.5 کیلووات (2 اسب) زیما سه فاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

64/000/000 ریال

ناموجود

اینورتر 1.5 کیلووات (2 اسب) زیما سه فاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

ناموجود